Inovācijas process

Inovācijas process aptver visa veida sabiedrības attīstības norises – sākot ar visa veida un līmeņa ieguldījumiem (izglītību, pētniecību un zinātni, uzņēmējdarbības atbalstu zinātnes parkos, tehnoloģiskajos centros un biznesa inkubatoros) un noslēdzot ar šo ieguldījumu pārvēršanu ieņēmumos jeb produktā vai pakalpojumā.

Inovācijas gala rezultāts nereti tiek uztverts kā jauns vai uzlabots ražošanas gala produkts, tomēr tik pat labi tas var tikt vērsts uz saimnieciskās darbības procesu, organizatorisko vai sociālo darbību.

Inovācijas gala rezultāts ir jaunievedums ikvienā uzņēmējdarbības etapā, tai skaitā darba organizācijā un biznesa attiecību veidošanā un uzlabošanā.

Plašākā kontekstā inovācijas process iekļaujas inovācijas sistēmā, kas nodrošina efektīvu zināšanu un prasmju apriti sabiedrībā un veicina līdzsvarotu sabiedrības intelektuālo un saimniecisko attīstību un ir valdības, sabiedrības un privātā sektora institūciju un to īstenoto pasākumu kopums. Inovācijas sistēmas pamatā ir:

  • izglītība;
  • pētniecība (zinātne, jaunrade);
  • uzņēmējdarbība;
  • finanšu sistēma;
  • likumdošana (jurisdikcija).

Lai inovācijas sistēma darbotos efektīvi, ir nepieciešama visu augstāk minēto elementu līdzsvarota un harmoniska mijiedarbība.