Inovatīvs uzņēmums

Inovatīvu uzņēmumu attīstības veicināšanas politika ir izplatīta visā pasaulē, tomēr dažādās valstīs pastāv atšķirīgi tie vispārpieņemto kritēriju indikatīvie radītāji, pēc kuriem tiek noteikts inovatīva uzņēmuma statuss. Šo kritēriju atšķirīgumu nosaka konkrētās valsts saimnieciskās attīstības līmenis un iedibinātā inovatīvās darbības atbalsta intensitāte un forma.

LR Ekonomikas ministrija definē, ka inovatīvu uzņēmumu raksturo vairāki vispārpieņemti priekšnosacījumi:

  • vismaz katru trešo gadu uzņēmums uzsāk ražot jaunu, konkurētspējīgu produktu vai ievieš jaunu tehnoloģiju, lai palielinātu savu ražojumu konkurētspēju;
  • jaunie produkti vai pakalpojumi ir radīti pašu spēkiem – ar pašu zināšanām un prasmi vai sadarbībā ar pētniecības iestādēm (individuāliem pētniekiem) Latvijā vai ārpus tās robežām;
  • uzņēmuma ieguldījumi jauna produkta vai pakalpojuma izstrādei katru gadu ir vismaz 2% no apgrozījuma.

Uzņēmums tiek uzskatīts arī par inovatīvu, ja tiek izpildīti vismaz divi no sekojošajiem kritērijiem:

  • vismaz 25% no pārdošanas apjoma tiek iegūti no ražojumiem, kas nav vecāki par 5 gadiem;
  • peļņa no ražojumiem, kas nav vecāki par 5 gadiem, ir vismaz 10% no kopējās gada peļņas;
  • pārdošanas apjoms no jauniem produktiem vai pakalpojumiem ik gadu pieaug vismaz par 5%.