Kas ir inovācija?

Inovācija ir viens no jaunas, efektīvas un uz zināšanām virzītas ekonomikas galvenajiem dzinējspēkiem. LR Zinātniskās darbības likums definē – inovācija ir jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā.

Pasaulē, vēloties izcelt vienu vai otru inovācijas procesa īpatnību vai savdabību, ir pieņemts lietot visdažādākās definīcijas, kas raksturo inovāciju. Bet visām šīm definīcijām kopīgs ir viens – inovācija ir process. Tā ir zināšanu praktiskās pielietošanas process, kā rezultātā tiek radīti tirgū pieprasīti, konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību.

Zinātne ir process, kurā nauda tiek pārvērsta zināšanās, savukārt, inovācija ir process, kurā zināšanas tiek pārvērstas naudā. Inovācija aptver tās rīcības, kas saistītas ar zināšanu praktisko pielietojumu un prasmju īstenošanu, kas nepieciešamas, lai radītu pilnvērtīgākus produktus un pakalpojumus.

Inovācijas gala rezultāts ir jaunievedumi, produktu un procesu kvalitātes, produktivitātes un efektivitātes būtiski uzlabojumi, kā arī jaunievedumi darba organizācijā un jauninājumi piegādātāju un klientu attiecību veidošanā. 

Lai sasniegtu inovācijas gala rezultātu – jaunu vai pilnvērtīgāku produktu vai pakalpojumu, var būt:

  • produkta inovācija (uzlabots ražošanas gala produkts);
  • procesa inovācija (uzlabots ražošanas process, lai iegūtu augstāku gala produkta tirgus vērtību);
  • organizatoriskā inovācija (efektīva vadības sistēma, sadarbības tīklu veidošana);
  • sociālā inovācija (uzlabojumi sociālajā vidē – labklājība, nodarbinātība, kultūrvide utt.).