Saites ar noderīgu informāciju

  • www.radosumapils.lv/  – Organizācija, kas veicina radošas domāšanas attīstību jau no skolas līmeņa.
  • www.zinis.lv – Biedrība “ZINIS” izveidota 2009.gada jūnijā. Dibinātāji: inovācijas profesionāļi ar pieredzi inovācijas politikas ieviešanā. Misija: sekmēt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Latvijā. Mērķa grupas: – inovatīvu biznesa ideju autori un uzņēmēji; – pašvaldības un plānošanas reģioni;- inovācijas profesionāļi.
  • SOURCES OF INNOVATION ir Ērika Von Hipela ( Eric Von Hippel) grāmata, kas apskata dažādas inovācijas izcelšanās iespējas, bet īpaši pievēršoties un liekot priekšplānā „lietotāja inovācija’’. Kā minēts grāmatā, tad ļoti ilgu laiku tika uzskatīts, ka produkta inovāciju attīsta ražotājs, tomēr grāmatā tiek parādīts arī, ka dažās jomās lietotāji attīsta vairākumu inovāciju, dažreiz tie ir piegādātāji.
  • Tehnoannas pagrabi  –  zinātnes un tehnikas intereses veicināšanas pasākumu kopums bērniem un jauniešiem. Mainīgas interaktīvas ekspozīcijas tiek veidotas no aizraujošām priekšmetu kolekcijām un zinātniski tehniskām spēlēm un objektiem, kas papildinās ikviena zināšanas un iepriecinās gan bērnus, gan pieaugušos.
  • www.brainstorming.co.uk –  viss par un ap ‘’prāta vētras’’ tehniku, bezmaksas programmatūra, iespēja attīstīt kreativitāti.
  •  Zviedrijas tiešsaistes žurnāls par inovācijas pārvaldības jautājumiem.