Kas raksturo darbiniekus Baltijā?

Personāla vadības tēmai veltītajā forumā ar nosaukumu „Novērtē. Motivē. Iedvesmo.” gada nogalē izskanēja dažādas atziņas par to, kas raksturo darbiniekus Baltijā. Dažas no tām: vairāk uzņemamies un esam individuālisti, taču ilgtermiņā tas ne vienmēr atmaksājas.

“Talentor” prezentētajā pētījumā arī secināts, ka tikai 13% darbinieku Latvijā ir emocionāli saistīti ar darbavietu, kas, kā norādījuši eksperti, negatīvi ietekmē darba rezultātus. Tajā pašā laikā darbinieki, salīdzinot ar Ziemeļvalstīm, mazāk strikti nodala darba laiku no laika privātajai dzīvei, taču ilgtermiņā gatavība vienmēr pievērsties darba lietām samazinot padarītā kvalitāti.

Forumā tika runāts arī par to, kas ir iedvesmojoša uzņēmuma kultūra un kādam būtu jābūt darba devēja tēlam, kur sava loma ir gan uzņēmuma, gan vadītāja reputācijai:

Interesants temats personāla vadības jomā ir free-lance jeb attālinātā darba priekšrocības un riski, kur, pēc forumā secinātā, svarīgākais ir konkrētais risinājums, priekšrocību pilnvērtīga izmantošana un rēķināšanās ar dažādu faktoru (piemēram, cilvēka ieradumi, pašdisciplīna, ierobežotākas iespējas komunicēt ar kolēģiem, konsultējoties labāka lēmuma pieņemšanai) iespējamo negatīvo ietekmi. Šķiet vietā varētu būt sakāmvārds: “Katrs pats savas laimes kalējs”. Kā viena no vēlamajām attālinātā darba veicēja prasmēm tika nosaukta spēja izmantot tehnoloģiju nodrošinātās komunikācijas iespējas, bet konkurētspējas celšanai ieteicams pastāvīgi papildināt zināšanas.

Lielāks darba un privātās dzīves līdzsvars tiek uzskatīts par vienu no free-lance ieguvumiem, kā rāda “Accenture” pieredze:

Free-lance gadījumā minētā tehnoloģiju lietošanas prasme zināmā mērā raksturo uzņēmumu personāla vadības iespējas kopumā, jo tieši tehnoloģiskie risinājumi uzņēmumos var palīdzēt gan personāla atlases, gan motivēšanas un apmācību programmu nodrošināšanas jautājumus, kā tika uzsvērts forumā.

Būtiski, ka vairums uzņēmēju atzīst, ka Latvijā atrast labus darbiniekus nav viegli, turklāt raksturīga arī bieža kadru mainība. Tas saistīts ar iepriekš minēto zemo iesaistes līmeni, stresu un profesionālo izdegšanu, ko reizēm rada tieši pašu brīvprātīgi uzņemtās virsstundas.

Komentē, kas no forumā secinātā ir aktuālākais komunikācijas nozarei vai dalies savā pieredzē, ja strādā attālināti! Atgādinām, ka tagad iespējams izteikties arī anonīmi.