Sākotnējā biznesa plānošana

Pirmkārt, nepieciešams apkopot visu informāciju, kas vajadzīga, lai ražotu (arī uzturētu, uzglabātu un pārvietotu) konkrēto preci vai sniegtu attiecīgo pakalpojumu.  Tādejādi varēsiet aptuveni aprēķināt arī sākotnējās izmaksas, lai izvēlēto ideju attīstītu.

Otrkārt, jānosaka mērķauditorija jeb potenciālie klienti, viņu vidējie ienākumi, vecums, dzimums, dzīvesvieta u.tml. Nepieciešams izvērtēt arī to, vai pieprasījumu neietekmēs tādi faktori kā sezonālitāte. Piemēram, slēpes galvenokārt tiek pirktas ziemā. Tātad jāizanalizē kas un kad iegādāsies Tavu produktu vai pakalpojumu.

Treškārt, izvērtēt esošo tirgus situāciju – esošo piedāvājumu, konkurentus, cenu politiku, sortimentu, produktu vai pakalpojumu kvalitāti. Galvenais ir pozicionēt savu produktu attiecībā pret konkurentu produktiem, tam ir jāatšķiras no jau esošā piedāvājuma, zemāka cena, labāka kvalitāte, interesants iesaiņojums vai kas cits, kas tieši Tavu produktu padarīs īpašu patērētājam. Šim solim vari izmantot Maikla Portera (Michael Porter) modeli par konkurences priekšrocībām.

Ceturtkārt, kad viss iepriekšminētais ir paveikts, ieteicams aptaujāt potenciālos klientus, lai uzzinātu viņu domas par produktu, tā cenu, īpašībām un vai vispār tas tiešām būs viņiem nepieciešams.

Veicot katru aprakstīto soli, parasti pakāpeniski mainās arī citos soļos gūtā un vajadzīgā informācija, kas nozīmē tikai to, ka biznesa ideja tiek izanalizēta, lai minimizētu iespējamās nepareizās izvēles.