Uzņēmējdarbības finansēšana

Ne vienmēr ir iespējams un vajadzīgs izvēlēties tikai un vienīgi paša līdzekļu izmantošanu. Dažkārt tas pat var novest pie negatīva rezultāta, jo, izvēloties savus resursus, jāņem vērā, ka tas var nebūt tik ātri, kas nozīmē, ka konkurents, kuram ir pietiekami daudz līdzekļu, varēs Tavu biznesa ideju ieviest ātrāk. Ir daudz un dažādi uzņēmējdarbības finansējumu veidi. Tie atšķiras ar:

  • institūciju veidu, kas finansē (privātie investori, bankas, riska kapitāla kompānijas, ES struktūrfondi u.c.);
  • procentiem, kas tiek prasīti par finansējuma izmantošanu piešķirot/aizdodot (ilgtermiņa, īstermiņa);
  • atrašanās vietu attiecībā pret uzņēmumu (ārzemju, vietējais);
  • finansēšanas ātrumu (birokrātiskās prasības, dokumentu noformēšana).

To, kas ir labāks tieši Tavai biznesa idejai ir jāizlemj Tev pašam. Tabulā apkopoti finansējumu veidu galvenie plusi un mīnusi.

Finansējuma veidsPlusiMīnusi
Pašu līdzekļu izmantošanao Nav saistību;o nezūd kontrole;o lēts un samērā ātrs (pēc situācijas);o vienkārši piesaistīt;o augsta kapitāla atdeve;o u.c. o Bieži ierobežotas piesasitīšanas iespējas;o u.c.
Privātais investorso Nav nepieciešama ķīla;o augsta kapitāla atdeve;o jāgatavo mazāk dokumentu un apstiprinājumu iegūst ātrāk nekā bankā;o iespēja piesaistīt kapitālu, ja nav kreditēšanas iespēju;o u.c.o Grūti atrast privāto investoru;o iespējamas augstas procentu likmes;o mazinās dibinātāju kontrole uzņēmumā;o u.c.
Kredīts vai aizdevumso Nezūd kontrole;o nodokļu summas mazināšana, jo tiek maksāti procenti;o zemākas procentu likmes nodokļu dēļ;o u.c.o Nepieciešama ķīla;o jāmaksā procenti;o jāgatavo daudz dokumentu, parasti biznesa plāns;o laikietilpīgi;o iespējams, ka banka prasīs regulāras atskaites;o u.c.
Dažādu finansējuma avotu apvienojumso Iespēja iegūt lielāku finansējumu;o nodokļu summas samazināšana, jo tiek maksāti procenti;o tiek diversificēti aizdevēju riski;o u.c.o Nepieciešama ķīla;o jāmaksā procenti par aizņēmumu;o mazinās dibinātāju kontrole uzņēmumā;o var būt kreditoru/ akcionāru/ uzņēmēju sadarbības problēmas;o u.c.

Kreditēšana. Komercbanku piedāvātie aizdevumi ir viens no populārākajiem uzņēmumu finansēšanas veidiem. Aizdevumiem no komercbankām var būt dažādi raksturlielumi – procentu likme, atmaksas termiņš, nepieciešamas līdzfinansējums vai garantijas u.c.

Līzings un faktorings. Līzings ir finanšu pakalpojums, kura rezultātā līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem. Faktorings ir apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu

Riska kapitāls ir kapitāls, kuru jaunu uzņēmumu vai projektu finansēšanai piešķir riska investori (riska kapitālisti). Parasti riska investīciju objekti ir uzņēmumi ar augstu straujas izaugsmes ticamību, vai projekti, kuri to īstenošanas gadījumā var nest lielu peļņu uz tajos investēto kapitālu.

Biznesa eņģeļi ir īpašs apzīmējums privātajiem investoriem (privātpersonas, visbiežāk pieredzējuši uzņēmēji), kas iegulda savus brīvos līdzekļus un arī pieredzi inovatīvos projektos, kuru autoriem nav sava sākuma kapitāla.

Garantijas. Kredītu garantijas mērķis ir nodrošināt komersantam saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā. Eksporta garantijas mērķis ir atbalstīt eksportētājus, sedzot ar eksporta darījumiem saistītos riskus, kā arī kalpot par nodrošinājumu eksporta darījuma finansējuma saņemšanai.

Sēklas un uzsākšanas kapitāls ir finansējums, kas paredzēts jaunas biznesa idejas īstenošani – inovatīva produkta radīšanai, kas būtu radikāli jauns, patentējams, ar straujas izaugsmes un eksporta potenciālu.

Mezanīna aizdevuma mērķis ir sniegt komersantiem ilgtermiņa finansējumu papildus bankas izsniegtajam aizdevumam. To izsniedz, lai segtu ieguldījumu projekta izmaksas, kas saistītas ar jauna komersanta izveidi, esoša komersanta paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem, vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.